کالیگرافی چیست ؟

کالیگرافی چیست ، ایران فتوشاپ

کالیگرافی چیست کالیگرافی اصطلاحی غربی است که در توصیف هنر خوشنویسی به کار می‌رود. از این رو این هنر در سراسر دنیا با این نام شناخته می‌شود. نقاشی خط، گونه‌ای متفاوت از کالیگرافی است و همچنین حروف‌نگاری (تایپو گرافی) هم مجزا از کالیگرافی شناخته می‌شوند. فرق کالیگرافی و تایپو گرافی در برخی آثار تایپوگرافی از […]