ساخت صحنه احساسی پاییزی

 

ساخت صحنه احساسی پاییزی

در این آموزش، به شما نشان خواهم داد که چطورر از ادوبی فتوشاپ استفاده کنید تا یک صحنه احساسی پاییزی با یک زن در حال تماشای ریختن برگ ها روی یک پل بسازید.

ابتدا ساختار اولیه صحنه را با آسمان و کوه می سازیم و نور را نقاشی میکنیم. سپس برج، پیچک و پل را اضافه میکنیم و با لایه های تنظیمی adjustment و ماسک کردن و براش آنها را با هم ترکیب میکنیم. بعدا درختان را وارد میکنیم، مدل را رتوش میکنیم و افتادن برگ ها را اضافه میکنیم. ما از چندین لایه تنظیمی adjustment استفاده میکنیم تا افکت نهایی را تکمیل کنیم.

فایل های زیر در حین تولید این آموزش استفاده شده اند:

یک سند جدید با ابعاد 2000 در 1286 پیکسل در فتوشاپ با این تنظیمات ایجاد کنید:

new

تصویر آسمان را باز کنید و با استفاده از ابزار Move (کلید V) آنرا به صفحه سفید طراحی ببرید. این لایه را به Smart Object تبدیل کنید.

sky blue

به منوی Filter بروید و در Blur ، گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید و مقدار Radius را روی 6px تنظیم کنید. این مرحله برای جدا کردن زمینه و اجزای اصلی است و کمک میکند تا عمق را افزایش دهید.

Gussian Blur

در منوی Layer و سپس در New Adjustment Layer ، گزینه Color Balance را انتخاب کنید تا رنگ آسمان را تغییر دهید. مقادیر Midtones (رنگ های میانه) را تغییر دهید.

color balance

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا کنتراست و شدت رنگ را افزایش دهید.

curves

تصویر کوه را باز کنید و آنرا در بخش پایینی صفحه اصلی قرار دهید.

curves2

روی آیکون دوم پایین پنل Layers کلیک کنید تا یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش گرد سافت با رنگ سیاه استفاده کنید تا لبه های سخت آسمان را حذف کنید و با زمینه موجود آنرا ترکیب کنید.

layer

یک افکت Gaussian Blur بمقدار 4px روی این لایه اعمال کنید تا ملایمت ظاهر کوه با آسمان موجود مطابقت کند.

Gussian Blur2

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید و آنرا روی Clipping Mask تنظیم کنید. مقادیر قرمز را در بخش Reds تغییر دهید.

hue

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید (آنرا روی Clipping Mask) تنظیم کنید تا کوه و بخش پایین آسمان را روشن کنید. روی این ماسک لایه، از یک براش سیاه سافت استفاده کنید و سمت چپ پایین این نواحی را پاک کنید تا بعد از اعمال این لایه تنظیمی خیلی روشن نباشند.

clipping mask

برای تغییر موقعیت نور (قصد دارم آنرا بالا ببرم)، یک لایه بالای دیگر لایه ها ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #ffafb8 استفاده کنید تا روی سمت راست میان آسمان براش بکشید. حالت ترکیبی لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و یک ماسک به این لایه اضافه کنید. از یک براش سافت استفاده کنید تا نور ناحیه پایینی را حذف کنید.

opacity
opacity2

یک لایه جدید بسازید و از یک براش سافت با رنگ #ffba69 استفاده کنید تا روی لبه سمت راست آسمان براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Hard Light با 90 درصد Opacity تغییر دهید.

#ffba69

سعی کنید زاویه ی مناسبی از برج که میخواهید را بیابید یا از تصویر خودتان استفاده کنید. این زاویه ای است که من انتخاب کردم.

tower

برج را در سمت چپ صفحه اصلی طراحی قرار دهید و آنرا در راستای افق برعکس کنید تا مطابق با جهت نور در سمت راست شود (در منوی Edit و در Transform ، گزینه Flip Horizontal را انتخاب کنید)

flip horizontal tower

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا سمت چپ برج را تاریک کنید، چون در ناحیه سایه قرار دارد. روی این ماسک لایه، روی سمت راست براش بکشید تا روشنایی آنرا حفظ کنید.

tower curves

از یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves استفاده کنید تا نور بیشتری در سمت راست ایجاد کنید. روی سمت چپ و بخش های مخفی براش بکشید تا با این لایه تنظیمی adjustment روشن نشوند.

tower curves2

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay تغییر دهید و آنرا با رنگ خنثی خاکستری 50% پر کنید.

overlay

ابزار Burn (کلید O) را با مقدار 10 الی 15 درصد برای Midtones Range (گستره رنگ میانی) و Exposure (نوردهی) فعال کنید تا سایه روی پنجره ها را بهتر کنید و برخی جزییات نور را اصلاح کنید. میبینید که من چطور این کار را با حالت ترکیبی Normal و همینطور Overlay انجام دادم.

midtones range

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance اضافه کنید تا مقدار تون رنگ گرم و نور به برج اعمال کنید.

Color Balance 2
Color Balance 3

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Photo Filter استفاده کنید و رنگ شماره #ec2100 را انتخاب کنید تا قرمز بیشتری در نواحی مخفی برج وارد کنید. روی این ماسک لایه، در سمت روشن برج براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment قرار نگیرد.

Photo Filter

تصویر پیچک را باز کنید و به روش خودتان آنرا از زمینه جدا کنید. از ابزار Lasso (کلید L) استفاده کنید تا بخش پیچیک در بالا را انتخاب کنید و آنرا در سند کار خود بکشید و روی برج قرار دهید.

Lasso

یک ماسک به این لایه اضافه کنید و از یک براش کوچک، سخت و سیاه استفاده کنید تا خیلی با دقت برخی لبه های پیچک را حذف کنید.

Lasso mask

بخش های مختلفی از تصویر پیچک را بردارید تا به برج اضافه کنید. در صورت نیاز از ماسک لایه استفاده کنید تا جزئیات ناخواسته را حذف کنید. پیشنهاد میکنم برای ماسک کردن لبه های پیچک از یک براش سخت سیاه استفاده کنید، در غیر اینصورت نتیجه نهایی ظاهر غیرطبیعی خواهد داشت.

Lasso mask2

یک لایه جدید زیر لایه های پیچک بسازید و از یک براش سافت با رنگ #16130f و مقدار حدودا 30 الی 40 درصد برای Opacity استفاده کنید تا برای پیچک روی دیوار برج سایه بکشید.

#16130f

همه لایه های پیچک را انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl و G را بزنید تا یک گروه برای آنها ایجاد کنید. حالت ترکیبی گروه را به Normal با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید تا رنگ پیچک را تغییر دهید.

group

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance بسازید و تنظیمات Midtones را تغییر دهید:

1

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا بخش پیچک روی ناحیه مخفی را تاریک کنید. روی بقیه نواحی براش بکشید تا با این لایه تنظیمی adjustment تاریک نشود.

2

یک لایه تنظیمی adjusment دیگر با افکت Curves بسازید تا هایلایت بیشتری در جلوی برج اضافه کنید. نواحی انتخاب شده نشان میدهد که کجای ماسک لایه را بایستی براش کشید.

3

یک لایه جدید روی دیگر لایه ها ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #efe29c استفاده کنید تا نور زرد را برای پیچک در جلوی برج براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید.

4

پل را ببرید و آنرا در بخش پایینی صفحه طراحی قرار دهید. یک ماسک به این لایه اضافه کنید و از ابزار Polygonal Lasso استفاده کنید تا زمینه ماسک نشده و بخش های بالایی پل را انتخاب کنید. از یک براش سخت سیاه استفاده کنید تا داخل این نواحی انتخاب براش بکشید و آن نواحی را حذف کنید.

5
6
7

یک لایه تنظیمی Hue/Saturation بسازید تا رنگ پل را تغییر دهید:

8

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance برای کاربرد مشابه ایجاد کنید. مقادیر Midtones و Highlights را تغییر دهید:

9
10

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Color Balance اضافه کنید و تنظیمات Midtones و Shadows را تغییر دهید. روی بخش روشن ستون ها براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی adjustment قرار نگیرند.

11
12

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves بسازید تا نور و کنتراست پل را افزایش دهید. روی ماسک لایه، روی نواحی مخفی/سایه برج براش بکشید تا خیلی تاریک نشوند.

13

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی را به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با رنگ خنثی خاکستری 50% پر کنید. از ابزار Dodge و Burn استفاده کنید تا نور و سایه برج را بهتر کنید.

14

درخت 1 را در سمت راست پایین و درخت 2 (من تصویر شماره 1 را انتخاب کردم) را در سمت چپ پایین صفحه طراحی اضافه کنید. روی هر یک از این لایه ها، یک افکت Guassian Blur بمقدار 4px اضافه کنید تا درختان را محو کنید.

15

روی لایه درخت 1 کلیک دوبل بزنید و Inner Shadow را انتخاب کنید. رنگ سایه را روی سفید قرار دهید تا مقداری هایلایت روی بالای برگ ها اضافه کنید.

16
17

دو لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation ایجاد کنید تا رنگ درختان را تغییر دهید.

18
19

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا بالای درخت 2 را روشن کنید. در نواحی سایه درخت براش بکشید تا روشنی آنرا حفظ کنید.

20

یک گروه برای لایه های درخت ایجاد کنید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance در این گروه اضافه کنید تا رنگ درختان را به صورتی تغییر دهید.

21

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا نور بیشتری در جلو و بالای درختان ایجاد کنید.

22

یک لایه در بالای لایه ها ایجاد کنید و از یک براش سافت با رنگ #efe29c و مقدار Opacity حدودا 40 تا 50 درصد استفاده کنید تا روی بالای درختان براش بکشید. حالت ترکیبی این لایه را به Overlay با مقدار 100 درصد تغییر دهید.

23

تصویر درخت 3 را باز کنید و از ابزار Polygonal Lasso استفاده کنید تا درخت را در سمت چپ انتخاب کنید و آنرا روی سمت راست صفحه طراحی اصلی بکشید. آنرا در راستای افق برعکس کنید و از ابزار Free Transform (کلیدهای Ctrl و T) با حالت Warp استفاده کنید تا شکل درخت را خم کنید.

24

یک افکت Guassian Blur بمقدار 7 پیکسل به این لایه درخت اعمال کنید. مقدار بیشتر برای Radius (شعاع) محوی کمک میکند تا عمق صحنه را افزایش دهید.

25

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید تا اشباع رنگ درخت را کاهش دهید.

26

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید تا درخت را قرمز تر کنید.

27
28

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا ناحیه مخفی درخت را تاریک کنید. روی جلوی درخت براش بکشید تا روشنی آنرا حفظ کنید.

29

درخت 4 را ایزوله کنید و آنرا روی بالای درخت 3 قرار دهید. از کلیدهای Ctrl و T استفاده کنید تا آنرا بچرخانید تا متناسب با زاویه و حالت درخت 3 شود.

30
31

یک افکت Gaussian Blur بمقدار 9px به لایه این درخت اعمال کنید تا محوی درخت متناسب با درخت 3 شود.

32

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation بسازید تا رنگ درخت را تغییر دهید.

33

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا جلوی درخت را روشن کنید. روی ماسک لایه، روی جزییات سایه براش بکشید تا کنتراست آنرا حفظ کنید.

34

یک لایه جدید بسازید، حالت ترکیبی آنرا به Overlay با مقدار 100 درصد Opacity تغییر دهید و آنرا با یک رنگ خنثی خاکستری 50% پر کنید. از ابزار Burn استفاده کنید تا برخی جزییات در نواحی مخفی را تاریک کنید.

35

مدل را ببرید، او را روی میانه پل قرار دهید و بطور افقی برعکس کنید.

36

به منوی Edit بروید و Puppet Warp را انتخاب کنید تا سر او را بلند کنید.

37

به تصویر اصلی مدل برگردید و شنل او را انتخاب کنید تا آنرا در سند کار به مدل اضافه کنید. کلیدهای Ctrl و T را بزنید و از حالت Warp استفاده کنید تا شنل را تغییر دهید و پایین آنرا بزرگ کنید.

38

یک ماسک به این لایه اضافه کنید تا بخش پایین زیر پای مدل را حذف کنید.

39

از ابزار Dodge و Burn برای هر یک از این لایه ها استفاده کنید تا سایه و نور و جزییات را برای مدل و شنل اضافه کنید.

40

یک گروه برای لایه های مدل بسازید و یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation اضافه کنید تا اشباع رنگ مدل را کم کنید.

41

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance بسازید تا رنگ مدل را با بقیه صحنه تطبیق دهید.

42
43
44

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves استفاده کنید تا هایلایت را روی جلوی مدل بهتر کنید. روی پشت مدل براش بکشید تا با این لایه تنظیمی روشن نشود.

46

تصویر برگ ها را باز کنید. اولین برگ از سمت چپ را بردارید تا به صفحه طراحی اصلی اضافه کنید و از کلیدهای Ctrl و T در حالت Warp استفاده کنید تا برگ را تغییر دهید و آنرا خیلی کوچکتر کنید.

47

چندین برگ مختلف را بردارید تا در اطراف مدل اضافه کنید و آنها را در شکل های مختلف تغییر شکل دهید.

48

برگ های بیشتری در صفحه طراحی اضافه کنید و فیلتر Guassian Blur را هم به این برگ ها اعمال کنید. مقدار شعاع محوی (Radius) را به 2 تا 12 پیکسل تغییر دهید تا عمق صحنه را افزایش دهید. برای برگ های بزرگ تر روی لبه، از یک مقدار محوی Radius بزرگتر استفاده کنید.

49

یک گروه برای لایه های برگ ایجاد کنید و از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Hue/Saturation استفاده کنید تا رنگ برگ ها را تغییر دهید.

51

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance ایجاد کنید تا نور زرد روی برگ ها ایجاد کنید.

52

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves اضافه کنید تا برگ ها را تاریک کنید. روی سمت راست برگ ها براش بکشید تا نور را در آنجا نمایان کنید.

53
54

یک لایه تنظیمی adjustment دیگر با افکت Curves ایجاد کنید تا نور بیشتری روی سمت روشن برگ ها ایجاد کنید. روی سمت چپ آنها براش بکشید تا روشنی آنرا حفظ کنید.

55
56

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance در بالای لایه های دیگر ایجاد کنید و مقادیر Midtones را تغییر دهید.

57

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Photo Filter اضافه کنید و رنگ #f2eb83 را انتخاب کنید.

58

یک لایه تنظیمی با افکت Selective Color ایجاد کنید و تنظیمات بخش های Reds (قرمز) ، Yellows (زرد) و Magentas (ارغوانی) را تغییر دهید. روی ماسک لایه، روی بخش چپ بالای صحنه براش بکشید تا افکت قرمز را در آنجا کاهش دهید.

59
60
61

از یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Color Balance استفاده کنید تا شدت رنگ نور خورشید و لبه ها را افزایش دهید. روی بقیه جاها براش بکشید تا تحت تاثیر این لایه تنظیمی نباشند.

62
63

یک لایه تنظیمی adjustment با افکت Curves ایجاد کنید تا لبه های صفحه طراحی را تاریک کنید. روی میانه براش ببکشید تا روشنی را در میانه کار حفظ کنید.

64

امیدوارم از آموزش من لذت برده باشید و چیز جدیدی یاد گرفته باشید. در اشتراک گذاشتن نظرات و ایده های خود در باکس زیر تردید نکنید ــــ از دیدن آنها بسیار خوشحال میشوم. از کار و یادگیری فتوشاپ در سایت ایران فتوشاپ لذت ببرید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *