روش ساخت ترکیب عکس

روش ساخت یک ترکیب عکس جنگل رویایی با ادوبی فتوشاپ What You’ll Be Creating در این آموزش به شما نشان خواهم داد که چطور با استفاده از تکنیک‌های ترکیب تصویر در ادوبی فتوشاپ یک صحنه رویایی با جنگلی آرام و یک فانوس درخشان بسازید. ابتدا ساختار اصلی صحنه را با استفاده از تصویر پلکان و […]