تصویرسازی کتاب کودک به چه شکل باید انجام شود؟

تصویرسازی کتاب کودک ، نوشته شده توسط John Mello؛ آهنگساز، نوازنده و نویسنده‌ی کتاب‌های کودکان و بزرگسالان.
مهم‌ترین نکته‌ای که باید در هنگام مصور کردن کتاب‌های کودکان به خاطر سپردن مخاطبین کتاب هستند.
به بیان دیگر،
چه کسانی کتاب را خواهند خواند؟
اگر کتاب مخصوص کودکان خردسال است،
تصویرها باید بسیار ساده باشند.

داستان باید در قالب تصاویری بیان شود که بالافاصله قابل تمییز و به وضوح قابل شناسایی باشند.
برای کودکانی که کمی بزرگتر هستند، نیازهای متفاوتی وجود دارد.
شاید آنها بتوانند خودشان کتاب را بخوانند پس درک آنها از داستان تقریباً به تصاویر وابسته نیست.
در این موارد، برای وقایع مهم و نقاط سرنوشت‌ساز داستان از تصاویر استفاده می‌شود.

تصویرگر باید داستان را خوانده و عمیقأ آن را درک کند.

اگر داستانی وجود نداشته باشد،
این تصاویر احتمال زیاد بی‌معنی خواهند شد.
آنها هیچ چارچوب برای ارجاع ندارند و هیچ چیزی وجود ندارد که آنها را به یک داستان یا رویداد وصل کند.
برای اینکه نهایت وفاداری به متن نوشته‌ شده توسط نویسنده به وجود بیاید:
تصویرگر باید داستان را خوانده و عمیقأ آن را درک کند.

بسیاری از اوقات، نویسنده‌ خود پیشنهادهایی را برای تصاویر به تصویرگر ارائه می‌دهند و حتی ممکن است برای هر صفحه یک تصویر پیشنهاد کنند؛
یعنی (در کتاب‌های تصویری) یک‌ تصویر برای هر صفحه و حتی تصویر روی جلد نیز ممکن است از طرف نویسنده پیشنهاد شود.
کتاب‌هایی که برای گروه‌های سنی بالاتر هستند معمولا تعداد عکس‌های کمتری دارند اما بسته به طول داستان، ممکن است به تصاویر زیادی نیاز باشد.

تصویرسازی کتاب کودک ، باید ثبات داشته باشند